§
HTML šolca
HTML uvod

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
HTML šolca
Del
HTML uvod
Datum vsebine
27. 10. 2003
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.0

Začetek

Združenje W3C (World Wide Web Consortium) je leta 1997 objavilo različico jezika HTML 4.0. Jezik HTML 4.0 podpirajo najbolj znani spletni brskalniki: Microsoft Internet Explorer 4.0 in novejši, Netscape 4.0 in novejši ter Mozilla 1.0 in novejši.
V HTML šolci obstaja tudi seznam vseh ukazov, ki jih podpirajo pravkar omenjeni brskalniki.

Z jezikom HTML 4.0 je prišel tudi jezik DHTML, ki predstavlja dinamično spreminjanje vsebine HTML dokumenta ob miškinem kliku ali ob pritisku na tipko. Takrat se sproži dogodek. Če si želite ogledati dogodke, kliknite na Dogodki povezavo.

Pojmi

HTML - Hyper Text Markup Language
Programski jezik za spletne (WEB, WWW) strani, ki so namenjene izobraževanju in skladiščenju informacij za uporabnike osebnih računalnikov (PC-jev).
DHTML - Dynamic Hyper Text Markup Language
Dinamični programski jezik za spletne strani, ki je namenjen dinamičnemu spreminjanju vsebine dokumenta.
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
Protokol za prenašanje HTML strani oz. kode.
Internet - International Network
Ime mednarodnega omrežja (Medmrežje).
URL - Uniform Resource Locator
Nespremenljiva lokacija vira je naslov ali pot do nekega dokumenta (http://, ftp://, telnet://, gopher://, ../, /, #, mailto:, file:// ...).
WWW - World Wide Web
Svetovni splet, ki je namenjen spletnim stranem in je dosegljiv po celem svetu.

Programiranje

Za tekstovno programiranje v HTML-ju priporočam program CuteHTML podjetja GlobalSCAPE.
www.globalscape.com

Za grafično programiranje v HTML-ju priporočam program Dreamweaver podjetja Macromedia.
www.macromedia.com

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve