Razvoj naprednih storitev za GIS
Seznam uporabljenih kratic in simbolov

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
Razvoj naprednih storitev za GIS
Del
Seznam uporabljenih kratic in simbolov
Datum vsebine
31. 10. 2009
Original
RazvojNaprednihStoritevZaGIS.pdf
Vrsta
diplomska naloga
Jezik
slovenščina
Različica
1.0
Ustanova
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Študij
Univerzitetni, računalništvo in informatika, logika in sistemi
Predmet
-
Mentor
doc. dr. Mojca Ciglarič
Avtor
Tine Lesjak
Ocena
10 od 1-10

Gre za celotno diplomsko delo s predstavitvijo.

Dodatne objave dela:

+ Priloge

predstavitev.pdf
Predstavitev diplomskega dela na zagovoru (dne 22. 10. 2009).
projekti.zip
Vsa izvorna koda v obliki SpringSource Tool Suite projektov (združljivi z Eclipseom) pod licenco Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia License
primeri.zip
Primeri, predstavljeni kot izvlečki kode v diplomskem delu.
tinel-gis-geocoding.war
Storitev geokodiranja.
tinel-gis-reversegeocoding.war
Storitev nasprotnega geokodiranja.
tinel-gis-routing.war
Storitev usmerjanja.
API Application Programming Interface - aplikacijski programski vmesnik
BBOX Bounding Box - omejujoč pravokotnik
DAO Database Access Object - objekt s pripravljenimi metodami za dostop do podatkovne zbirke
GIS Geographic Information System - geografski informacijski sistem
GiST Generalized Search Tree - posebna vrsta indeksa, ki se uporablja za prostorske podatke
GPS Global Positioning System - sistem za svetovno določanje položaja
HQL Hibernate Query Language - povpraševalni jezik orodja Hibernate za podatkovne zbirke
HTTP Hypertext Transfer Protocol - transportni protokol za hiperbesedilo
IDE Integrated Development Environment - razvojno okolje
JAR Java Archive - arhiv kode v javi
JDBC Java Database Connectivity - API za dostop do podatkovne zbirke v javi
JPA Java Persistence API - API za opis podatkov za podatkovne zbirke v javi
JVM Java Virtual Machine - navidezni stroj za pogon javine kode
LBS Location-Based Service - lokacijsko odvisna storitev
OGC Open Geospatial Consortium - konzorcij za standardizacijo upravljanja geografskih podatkov
ORM Object-Relational Mapping - preslikovanje med objekti in relacijami
POI Point of Interest - interesantna točka
POJO Plain Old Java Object - vrsta javinega objekta
SQL Structured Query Language - povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi zbirkami
SRID Spatial Reference Identifier - oznaka prostorskega referenčnega koordinatnega sistema
SSL Secure Sockets Layer - kriptografski protokol za zaščito podatkov pri omrežni komunikaciji
STS SpringSource Tool Suite - ime konkretnega razvojnega okolja
TLS Transport Layer Security - kriptografski protokol za zaščito podatkov pri omrežni komunikaciji, naslednik SSL
WAR Web Application Archive - arhiv spletne aplikacije v javi
WGS World Geodetic System - standardni geodetski referenčni sistem
XML Extensible Markup Language - standardni označevalni jezik
XSD XML Schema Definition - standardni jezik za sheme XML

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura