§
WML šolca
WML uvod

WML uvod WML ukazi

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
WML šolca
Del
WML uvod
Datum vsebine
17. 11. 2010
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.0

Začetek

WAP je protokol, ki je namenjen razvijalnim aplikacijam, ki delujejo prek brezžičnih mrežnih komunikacij. Zaradi WAP-a se je razvil programski jezik za mobilne strani WML, ki temelji na XML jeziku. Mobilne strani lahko gledamo prek mobilnih telefonov, dlančnikov in simulatorjev, ki se nahajajo na medmrežju.
V WML šolci obstaja tudi seznam vseh ukazov. Če si želite ogledati ukaze kliknite na WML ukazi povezavo.

Z jezikom WML se počasi uveljavlja tudi programski skriptni jezik WMLScript, ki predstavlja veliko dodatnih možnosti samega izgleda in načina prikaza mobilnih strani, prav tako pa bo botroval tudi podatkovnim bazam. WMLScript je izvleček JavaScripta, ki se zelo uspešno uporablja v HTML industriji.

Pojmi

WML - Wireless Markup Language
Programski jezik za mobilne (WAP) strani, ki so namenjene mobilnim telefonom in ročnim računalnikom ali dlančnikom.
WAP - Wireless Application Protocol
Protokol za prenašanje mobilnih strani oz. WML ukazov.
XML - eXtensible Markup Language
Razširjen HTML programski jezik za spletne strani, ki je namenjen poslovanju.
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
Protokol za prenašanje HTML strani oz. kode.
Internet - International Network
Ime mednarodnega omrežja (Medmrežje).
URL - Uniform Resource Locator
Nespremenljiva lokacija vira je naslov ali pot do nekega dokumenta (http://, ftp://, telnet://, gopher://, ../, /, #, mailto:, file:// ...).
WWW - World Wide Web
Svetovni splet, ki je namenjen spletnim stranem in je dosegljiv po celem svetu.

Programiranje

Za programiranje v WML-ju priporočam kar program Beležnica (Notepad), ki je del Windows operacijskega sistema.
Za preizkušanje WML strani priporočam program M3Gate podjetja Numeric Algorithm Laboratories.
numeric.ru/m3gate/

Kartice

Mobilne (WAP) strani so v osnovi narejene drugače kot spletne (WEB, WWW). Ena datoteka je lahko razdeljene na več kartic oz. strani. To omogoča ukaz <card></card>. Pri tem mobilni telefon naloži vso datoteko z vsemi stranmi, kar olajša branje in brskanje med stranmi v tej datoteki.

Besedilo

Besedilo naj bo kratko in jedrnato, ker prenosne naprave nimajo velikih zaslonov in s tem prostora za branje daljših stavkov. Ne vpisujemo šumnikov (š, č, ž, ć, đ ...), ampak samo standardne angleške znake. Ko WML ukaze in besedilo napišemo, shranimo datoteko s končnico .wml.
Nikar ne pozabite na velikosti wml datotek, ker prenosne naprave nimajo velikega pomnilnika.

Slike

Na WAP straneh lahko prikažemo tudi slike, vendar morajo te biti v wbmp formatu in morajo imeti končnico .wbmp, kar pomeni, da jih moramo z ustreznim programom pretvoriti v ta format. Najbolje je, da sliko najprej uredimo v vsakdanjem urejevalniku slik, jo shranimo v bmp format in pretvorimo v wbmp format. Slednji podpira samo črno bele slike, torej ne sivine.
Priporočljiva velikost slik je maksimalno 96 (širina) x 48 (višina) točk.

Primer

Tri strani v eni datoteki:

index.wml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="ena" title="Testiranje WML-ja" onenterbackward="#tri" ontimer="#dve">
  <!--Ko se bo obiskovalec vrnil na to stran, se bo avtomatsko nalozila stran
  "tri"-->
  <!--Ko bo cas potekel, se bo avtomatsko nalozila stran "dva"-->
<timer value="50"/>
  <!--Po petih sekundah bo stran potekla (glej ontimer="#dve")-->
<p align="center">
<img src="slika.wbmp" alt="slika 1"/>
</p>
</card>


<card id="dve" title="Testiranje WML-ja">
<p><small>
Besedilo<br/>
<a href="#tri">stran tri</a>
</small></p>
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
  <!--Gumb "Back" je za vrnitev na prejsnjo stran-->
<do type="option" label="stran tri"><go href="#tri"/></do>
  <!--Opcija strani je povezava na stran "tri"-->
</card>


<card id="tri" title="Testiranje WML-ja">
<p align="right"><big>
To je tretja stran!
</big></p>
<p>
<a href="http://wap.tinelstudio.net">TineL Studio wap</a><br/>
<small><strong>
<anchor>nazaj na stran ena<go href="#ena"></go></anchor>
</strong></small>
</p>
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="option" label="stran ena"><go href="#ena"/></do>
<do type="option" label="stran dve"><go href="#dve"/></do>
</card>

</wml>

WML uvod WML ukazi