§
MPI - Iskanje praštevil

Lastnosti dokumenta

Naslov
MPI
Del
Iskanje praštevil
Datum vsebine
01. 06. 2007
Original
mpi.pdf
Vrsta
seminarska naloga
Jezik
slovenščina
Različica
1.0
Ustanova
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Študij
Računalništvo in informatika, Logika in sistemi, 4. letnik
Predmet
Celularne strukture in sistemi
Mentor
dr. Branko Šter
Avtor
Tine Lesjak
Ocena
10 od 5-10

Priloge

sequential.c
Sekvenčni algoritem
parallelFullList.c
Paralelni algoritem z uporabo MPI. Vsak proces alocira cel seznam števil.
parallelOwnList.c
Paralelni algoritem z uporabo MPI. Vsak proces alocira le svoj seznam števil.

Opis problema

Cilj naloge je napisati program z uporabo MPI (Message Passing Interface) orodja in knjižnic, ki na paralelni način poišče vsa praštevila od 2 do n (vključno).

Algoritem

Algoritem je razvit iz tako imenovanega Eratostenovega sita, ki je najpreprostejši (in najmanj učinkovit) algoritem za iskanje praštevil. Več informacij je na voljo na http://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes.

Opis algoritma (sekvenčna oblika)

 1. Ustvari seznam neoznačenih naravnih števil od 2 do n.
 2. Postavi k=2 (prvo neoznačeno število v seznamu).
 3. Ponavljaj ... dokler k2 <= n.
  1. Označi vse večkratnike števila k od k2 do n.
  2. Poišči najmanjše neoznačeno število, ki je večje od k. Postavi k na to vrednost.
 4. Števila, ki so ostala neoznačena, so praštevila.

Primer iskanja praštevil do 42

k=2:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

k=3:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

k=5:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Praštevila so torej 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 in 41.

Paralelna izvedba algoritma

Št. procesa Prvi element Zadnji element Dolžina seznama
0 0 6 7
1 7 13 7
2 14 20 7

Tabela 1 - Primer porazdelitve seznama na 3 procese (p=3, n=20).

Program

Program sem najprej napisal v sekvenčni obliki, nato je sledila razširitev na paralelno. Na koncu sem razvil še izboljšano različico paralelnega algoritma, ki deluje tako, da vsak proces alocira le toliko pomnilnika, kot ga potrebuje za svoj seznam.
Za primer lahko povem, da je razlika precejšnja, saj v primeru iskanja do sto milijonov (n=100.000.000) vsak proces v boljši različici porabi le 10 MB pomnilnika, v prvi različici pa ima vsak proces celotno tabelo in tako porabi 100 MB pomnilnika.

Lastnosti programa

Program sem napisal v jeziku C. Razvijal sem ga v razvojnem okolju Dev-C++. Za MPI knjižnico sem vzel MPICH različice 1.2.5.

Izvorna koda

parallelOwnList.c

/*
 * The parallel algorithm (the sieve of Eratosthenes) for searching prime
 * numbers from 2 to n (inclusive) using MPI.
 * In this version every process allocates its own list of numbers that is
 * appropriate only for it.
 * For example, if your search to 100 million with 10 processes, every process
 * allocates only 10 MB of memory.
 *
 * @author TineL
 * @version 1.0, 2007-06-01
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mpi.h"

typedef char boolean;
boolean true=1;
boolean false=0;

long n=100; // Default numbers to search to

int main(int argc, char *argv[]) {
  double time; // Timing duration of execution
  long i=0; // For loops
  int me; // This process
  int p; // Number of processes

  // Read n from the program arguments
  if (argc==2) {
    n=strtoul(argv[1], NULL, 0);
  }

  // Init MPI
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &me);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);

  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); // Synchronize all processes
  time=MPI_Wtime(); // Start timer

  if (p>(int)sqrt(n)) {
    if (me==0) printf("Error: Too many processes! Exiting...\n");
    MPI_Finalize();
    exit(1);
  }

  // Start
  printf("Process %d started...\n", me);

  // Everybody: Recognize my position
  long from=me*(n+1)/p; // I have from this number further
  long myN=(me+1)*(n+1)/p-1-from; // I have myN numbers to deal with

  // Everybody: Allocate my list for numbers
  boolean* marks=(boolean*)malloc(sizeof(boolean)*(myN+1));
  if (marks==NULL) {
    printf("Error: Cannot allocate enough memory. Exiting...\n");
    exit(1);
  }

  // Everybody: Reset all my marks
  for (i=0; i<=myN; i++) {
    marks[i]=false;
  }
  if (me==0) {
    marks[0]=true; // Number 0 is not a prime number
    marks[1]=true; // Number 1 is not a prime number
  }

  // Start at number 2
  long k=2;
  while (true) {
    MPI_Bcast(&k, 1, MPI_UNSIGNED_LONG, 0, MPI_COMM_WORLD);
    // Everybody: Break loop if we are finished
    if (k==0) break;

    // Everybody: Mark all my multiples of k
    for (i=k*k-from; i<=myN; i+=k) {
      if (i>=0) marks[i]=true;
    }

    // Root: Find next smallest non-marked number
    if (me==0) {
      for (i=k+1; i<=myN; i++) {
        if (marks[i]==false) {
          k=i;
          break;
        }
      }
      if (i>myN||k*k>n) k=0; // Root: Not found or seed exceeds my
                  // interval - Finished
    }
  }

  // Everybody: Count my prime numbers (non-marked numbers)
  long myCount=0;
  for (i=0; i<=myN; i++) {
    if (marks[i]==false) myCount++;
  }
  printf("Process %d found %ld prime numbers.\n", me, myCount);

  // Root: Sum all counts
  long totalCount=0;
  MPI_Reduce(&myCount, &totalCount, 1, MPI_UNSIGNED_LONG, MPI_SUM, 0,
    MPI_COMM_WORLD);

  time=MPI_Wtime()-time; // Stop timer

  // Root: Print result
  if (me==0) {
    printf("Found %ld prime numbers from 2 to %ld in %f seconds.\n",
      totalCount, n, time);
  }

  // End
  printf("Process %d stopped.\n", me);

  // Finish MPI
  MPI_Finalize();

  return 0;
}

Meritve

Meritve sva skupaj s sošolcem izvajala na gruči računalnikov v laboratoriju (LRI-1) fakultete. Računalniki so bili vrste Celeron 2,8 GHz z dovolj pomnilnika, med seboj povezani s 100 Mb/s Ethernet omrežjem. Meritve sva opravila na največ sedmih računalnikih, vsak proces je vedno tekel na svojem računalniku. Iskanje praštevil sva izvedla za tri primere: prvič sva iskala praštevila do milijon (1 M), drugič do deset milijonov (10 M) in tretjič do sto milijonov (100 M).

Graf 1 - Trajanje iskanja praštevil na več računalnikih.

Sklep

Če si ogledamo rezultate bolj podrobno, lahko opazimo, da pri izvajanju z do 5 procesi, trajanje paralelnega iskanja precej upada, kar je seveda pričakovano. Ko sva pa število procesov povečala na 6 ali 7, pohitritve praktično ni več - še več, pri n=1 M in n=10 M je iskanje trajalo celo dlje. Očitno je, da je davek, ki ga terja MPI komunikacija med procesi, prevelik in da se MPI splača uporabljati le na zelo velikih primerih oz. dolgotrajnih operacijah - v najinem primeru bi to lahko trdil le za n=100 M.