TineL Studio učilnica


TineL Studio učilnica

dokument:
WML šolca
del:
WML ukazi
posodobljen:
28. 06. 2011

WML šolca
WML ukazi

Spodaj so razloženi vsi ukazi WML-ja 1.3.

Za dodatno pomoč pri delu z jezikom WML si lahko ogledate te dve datoteki (Adobe Acrobat Reader format):
Referenčni priročnik po WML-ju ...... 263 kB
Podrobni opis WML-ja ...... 530 kB

Pritisnite Ctrl + F, če želite poiskati ukaz ali parameter.

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ...) je lastnost, ki jo vstavimo med "".

"n" pomeni kakršnokoli številko.

Tile parametri (odsvetujem) sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:
class=""
id=""
xml:lang=""
ime razreda
identifikacijsko ime
jezik

Vsaka stran mora imeti čisto na začetku vrstici opisa vrste strani:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<!-- --> komentar; neviden

<wml></wml> celotna vsebina WML strani

<head></head> glava WML strani /nevidno polje
<access/>

domain=""
path=""

izključno dovoljen dostop do te strani
URL naslov povezave
nadaljna pot povezave
<meta/>

content=""
forua=""
http-equiv=""
name=""
scheme=""

informacije o strani
vrednost lastnosti
pošiljanje informacij brsklaniku (false, true)
ime/lastnost protokola
ime lastnosti
zgradba vrednosti lastnosti

<card></card>

newcontext=""
onenterbackward=""
onenterforward=""
ontimer=""
ordered=""
title=""

kartica/del WML strani
zgodovina brskalnika o tej kartici se izbriše (false, true)
URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob povrnitvi na kartico
URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob prvem obisku kartico
URL naslov povezave po časovnem presledku (glej <timer/>)
ureditev kartic v brskalniku (false, true)
naslov kartice
<a></a>

href=""
title=""

povezava
URL naslov povezave
kratka identifikacija povezave
<anchor></anchor>

title=""

povezava
kratka identifikacija povezave
<b></b> krepka pisava
<big></big> povečanje pisave
<br/> prelom vrstice (enter)
<do></do>

label=""
name=""
optional=""
type=""

povezava /gumb
označba povezave
ime povezave
opcija - se ne izvrši, se izvrši (false, true)
način povezave (accept, delete, help, options, prev, reset, unknown)
<em></em> poudarjeno besedilo - krepka pisava
<fieldset></fieldset>

title=""

razvrstitev po skupinah
ime skupine
<go></go>

accept-charset=""
href=""
method=""
sendreferer=""

povezava /vedno med <anchor></anchor> ali <do></do>
vrsta znakovnega kodiranja, ki ga mora strežnik sprejeti
URL naslov povezave
način pošiljanja podatkov (get, post)
pošiljanje zahteve (false, true)
<i></i> poševna pisava
<img/>

align=""
alt=""
height=""
hspace=""
localsrc=""
src=""
width=""
vspace=""

slika
poravnava (bottom, middle, top)
nadomestno besedilo
višina slike (n)
razmik levo in desno (n)
nadomestni notranji prikaz slike
lokacija slike
širina slike (n)
razmik zgoraj in spodaj (n)
<input/>

emptyok=""
format=""
maxlenght=""
name=""
size=""
tabindex=""
type=""
value=""

vnos besedila
dovoljeno pošiljanje tudi praznega vnosa (false, true)
vrsta vpisanega besedila - za vsak znak posebej (*f, \c, A, a, M, m, N, nf, X, x)
dovoljeno največje število vpisanih znakov (n)
ime polja, spremenljivka
število znakov /prostor (n)
zaporedna številka vnosnega polja (n)
način prikaza vnešenega besedila (password, text)
vrednost besedila/spremenljivke
<noop/> nič se ne izvede, brez operacije
<onevent></onevent>

type=""

dogodek /enak nekaterim dogodkom znotraj <card> ukaza
vrsta dogodka (onenterbackward, onenterforward, ontimer)
<optgroup></optgroup>

title=""

hierarhija izbirnih (glej <option>) elementov
naslov hierarhije
<option></option>

onpick=""
title=""
value=""

element izbirnega seznama
URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob izbiri elementa
naslov elementa
vrednost spremenljivke elementa
<p></p>

align=""
mode=""

odstavek /obvezen
poravnava (center, left, right)
samodejni prelom vrstice (nowrap, wrap)
<postfield/>

name=""
value=""

vrednost, ki se ob zahtevi prenese na strežnik
ime spremenljivke
vrednost spremenljivke
<prev></prev> povezava na prejšnjo stran /gumb
<refresh></refresh> osvežitev
<select></select>

iname=""
ivalue=""
multiple=""
name=""
tabindex=""
title=""
value=""

seznam
ime spremenljivke izbranega elementa na seznamu
vrednost spremenljivke izbranega elementa na seznamu
na seznamu je lahko izbranih več elementov (false, true)
zaporedna številka elementa (n)
ime spremenljivke za seznam
naslov seznama
vrednost spremenljivke za seznam
<setvar/>

name=""
value=""

spremenljivka, ki je podana brskalniku
ime spremenljivke
vrednost spremenljivke
<small></small> pomanjšanje pisave
<strong></strong> poudarjeno besedilo - poševna pisava
<table></table>

align=""
columns=""
title=""

tabela
poravnava besedila in slik v tabeli za vsak stolpec posebej (c, l, r)
število stolpcev (n)
kratka identifikacija tabele
<td></td> celica v tabeli
<template></template>

onenterbackward=""
onenterforward=""
ontimer=""

šablona za celotno kartico
URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob povrnitvi na kartico
URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob prvem obisku kartice
URL naslov povezave po časovnem presledku (glej <timer/>)
<timer/>

name=""
value=""

zažene proces po določenem času
ime spremenljivke
vrednost spremenljivke - čas v desetinkah sekunde (n)
<tr></tr> vrstica v tabeli
<u></u> podčrtano besedilo

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ...) je lastnost, ki jo vstavimo med "".

"n" pomeni kakršnokoli številko.

Tile parametri (odsvetujem) sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:
class=""
id=""
xml:lang=""
ime razreda
identifikacijsko ime
jezik

Viri:
WAPDrive Ltd. WML Guide. [medmrežje]. London, Velika Britanija. http://www.wapdrive.com
WML Reference Guide. Write nice WAP code. [priročnik]. AnywhereYouGo.com. Richardson, Teksas, ZDA. http://www.anywhereyougo.com
WAP WML. WAP-191-WML. Wireless Application Protocol, Wireless Markup Language Specification, Version 1.3. 19. Februar 2000. [zapisnik razprave]. Wireless Application Protocol Forum, Ltd. 2000. Mountain View, Kalifornija, ZDA. http://www.wapforum.org

dokument:
WML šolca
del:
WML ukazi
posodobljen:
28. 06. 2011

Avtorska pravica © 2000-2014 TineL Studio. Vse pravice pridržane.
Copyright © 2000-2014 TineL Studio. All rights reserved.

[ kazalo ]