TineL Studio učilnica


TineL Studio učilnica

dokument:
HTML šolca
del:
Razlaga barve
posodobljen:
27. 10. 2003

HTML šolca
Razlaga barve

Barvo v HTML parameter vpišemo v šestnajstiškem (heksadecimalnem) številskem sistemu. Zato moramo številko prevesti iz desetiškega (dekadnega) številskega sistema v šestnajstiškega ali obratno.

Za prevajanje številke barve iz desetiškega v šestnajstiški številski sistem in obratno priporočam program RGB2Hex avtorja Adama Lysterja.
rgb2hex.exe ...... 52 kB


#xxyyzz

"xx" v kodi pomeni rdečo barvo (R)
"yy" v kodi pomeni zeleno barvo (G)
"zz" v kodi pomeni modro barvo (B)

Koda je sestavljena po sistemu RGB (Red, Green, Blue).


Primeri:

#000000

00 -> rdeča = 0
00 -> zelena = 0
00 -> modra = 0
Barva je .


#ffffff

ff -> rdeča = 255
ff -> zelena = 255
ff -> modra = 255
Barva je .


#ff0000

ff -> rdeča = 255
00 -> zelena = 0
00 -> modra = 0
Barva je .


#ff00aa

ff -> rdeča = 255
00 -> zelena = 0
aa -> modra = 170
Barva je .


#a9f71c

a9 -> rdeča = 169
f7 -> zelena = 247
1c -> modra = 28
Barva je .


Namesto šestnajstiške številke lahko vstavimo tudi nekaj že rezerviranih besed:

black  
maroon  
green  
olive  
navy    
purple  
teal    
gray    
silver  
red    
lime    
yellow  
blue    
fuchsia
aqua    
white  

Praktičen primer:

Ukaz in parametra:

<body bgcolor="black" text="#ffddcc">
<p>
besedilo
</p>
</body>


Izgled:

besedilo


dokument:
HTML šolca
del:
Razlaga barve
posodobljen:
27. 10. 2003

Avtorska pravica © 2000-2014 TineL Studio. Vse pravice pridržane.
Copyright © 2000-2014 TineL Studio. All rights reserved.

[ kazalo ]