TineL Studio učilnica


TineL Studio učilnica

dokument:
Apache in Windows
del:
Korak 8
posodobljen:
16. 12. 2003

Apache in Windows
Vodnik za namestitev spletnega strežnika Apache in dodatkov v okolje Windows

Korak 8 - Namestitev in nastavitev podatkovne baze MySQL

Ustvarite si odlično podatkovno bazo.

Da bi bil strežnik še bliže popolnemu, potrebujemo zanj tudi dodatek, ki bo vodil podatkovne baze na računalniku in jih postregel v taki in drugačni obliki spletnemu obiskovalcu.
Poleg spletnega strežnika Apache bomo namestili MySQL strežnik za podatkovno bazo.

Odpravite se na spletno mesto http://www.mysql.com, kjer boste našli MySQL namestitveni paket. Namestitveni paket je v stisnjeni (ZIP) obliki, zato boste potrebovali tudi ZIP program (npr. WinZip, v Windows XP je že vgrajen).
Trenutna različica 3.23.55 je velikosti 13,3 MB.

Namestitev MySQL podatkovne baze (1) Prenesite namestitveni paket ter zaženite namestitev.
Odpre se Welcome okno. Kliknite "Next >".
Pri oknu Information kliknite "Next >".


Namestitev MySQL podatkovne baze (2) Okno Choose Destination Location pustite nespremenjeno in kliknite "Next >".


Pri naslednjem oknu (Setup Type) pustite Typical nastavitev ter kliknite "Next >".
Namestitev se začne.
Na koncu še kliknite "Finish".


Zagon MySQL strežnika Namestitev se je tiho končala. Sedaj moramo sami postoriti najnujnejše. Odpravite se v mapo C:\mysql\bin in zaženite program winmysqladmin.exe. Zažene se WinMySQLadmin Quick Setup in hkrati MySQL strežnik.
V oknu WinMySQLadmin Quick Setup vpišite uporabniško ime in geslo, s katerima boste nadalje dostopali do nastavitve baze in podatkov.


To je v bistvu vse. MySQL strežnik bo sedaj vedno navzoč ob vsakem zagonu računalnika.

Do baz lahko direktno dostopate prek SQL in MySQL ukazov, tako da zaženete C:\mysql\bin\mysql.exe program.

Naslednja faza je nekoliko bolj zapletena. Namreč, treba je namestiti poseben modul v Perl tolmač, da bo ta znal uporabljati MySQL baze. Pri tej fazi bodite povezani v medmrežje, ker se bodo s posebnim programom prenašali podatki iz spleta.

Zaženite Perl Package Managerja:
Start -> (All) Programs -> ActiveState ActivePerl 5.8 -> Perl Package Manager

Namestitev MySQL modula za Perl (1) Odpre se besedilno okno.
Vanj vpišite "install DBI" in potrdite:

ppm> install DBI

Počakajte nekaj trenutkov, da program prenese in namesti zahtevan paket.


Namestitev MySQL modula za Perl (2) Po uspešnem prenosu in namestitvi, ko se prikaže sporočilo "Successfully installed DBI version 1.34 in ActivePerl 5.8.0.804", vpišite še "install DBD-mysql" in potrdite:

ppm> install DBD-mysql

Počakajte nekaj trenutkov, da program prenese in namesti zahtevan paket.
Po uspešnem prenosu in namestitvi, ko se prikaže sporočilo "Successfully installed DBD-mysql version 2.1026 in ActivePerl 5.8.0.804", smo Perl pripravili za delovanje v MySQL bazi.

Preverimo še, če komunikacija med Perlom in MySQL podatkovno bazo deluje. Ustvarite mysql.pl datoteko v mapi C:\web_server\cgi-bin. V datoteko mysql.pl zapišite:

#!perl
# klic Perl tolmača (po ponovnem zagonu računalnika)

$host = "localhost";   # gostitelj (lokalni računalnik)
$database = "mysql";   # ime podatkovne baze ("mysql")

use Mysql;        # naloži modul za komunikacijo z MySQL bazo
$dbh = Mysql->connect($host, $database);   # poveže se v bazo
@array = $dbh->listtables;   # v polje naloži vse tabele iz baze

# izpis
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<html>";
print "<head>\n<title>MySQL baza</title>\n</head>\n";
print "<body>\n<p>@array</p>\n";
print "</body>\n</html>";

exit;

Poženite Perl skript z brskalnikom prek naslova http://localhost/cgi-bin/mysql.pl. Če strežnik MySQL deluje in če ste vse pravilno naredili, se vam morajo izpisati vse tabele v podatkovni bazi "mysql".

Preizkus MySQL modula v Perlu

Korak 7 Preizkušanje

Kazalo

Predgovor
Kazalo
Korak 1 - Izbira povezave in domene
Korak 2 - Izbira strojne opreme
Korak 3 - Namestitev operacijskega sistema
Korak 4 - Priprava omrežja
Korak 5 - Namestitev spletnega strežnika
Korak 6 - Nastavitev spletnega strežnika
Korak 7 - Dodatne spletne aplikacije za spletni strežnik (SSI, CGI Perl, PHP, ASP)
Korak 8 - Namestitev in nastavitev podatkovne baze MySQL
Preizkušanje
Predstavitev spletnih strani in dostop do njih
Analiza

dokument:
Apache in Windows
del:
Korak 8
posodobljen:
16. 12. 2003

Avtorska pravica © 2000-2014 TineL Studio. Vse pravice pridržane.
Copyright © 2000-2014 TineL Studio. All rights reserved.

[ kazalo ]